Podmienky používania

UPOZORNENIE

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky J&S Innovations s.r.o. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. J&S Innovations s.r.o. si
vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. J&S Innovations s.r.o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke spoločnosti J&S Innovations s.r.o. ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a J&S Innovations s.r.o. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

OBCHODNÉ INFORMÁCIE

Záväzky a povinnosti J&S Innovations s.r.o. v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

COOKIES

Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

© 2020 J&S Innovations s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Loading

ODOSIELAM

Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Ďakujeme, a tešíme sa na spoluprácu!

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať!

Cenovú ponuku riešime s každým individuálne, sme féroví a prihliadame na Váš rozpočet.

Napíšte nám viac o svojej firme / projekte, informujte nás o vašom rozpočte alebo si vyberte balík z ponuky aby sme si mohli pre Vás pripraviť vhodné riešenie s ktorým Vás kontaktujeme!

  • Osobné informácie
  • Výber služby
  • Detaily o Vás

* Súhlasím s Ochrana osobných údajov.